Nie obce są nam terminy: użyteczność (usability), dostępność (accessibility), doświadczenia użytkownika (user experience) czy architektura informacji. Uzyskasz od nas porady na temat użytecznych rozwiązań dla Twojej nowej strony internetowej.

Pracę nad projektem strony dzielimy na kilka etapów

  1. Zdefiniowanie wymagań.
  2. Określenie zawartości i struktury strony.
  3. Zdefiniowanie mapy strony.
  4. Zdefiniowanie układu strony.
  5. Zdefiniowanie grupy dcelowej oraz jej oczekiwań.
  6. Prototypowanie - tworzenie makiety strony zawierajacej układ i architekturę informacji.
  7. Opracowanie treści.
  8. Opracowanie konkretnego wyglądu strony (layout/szablon, grafiki, dobranie czcionek).

 

Pierwszy kontakt

Do przesłania wstępnych ustaleń dotyczących zlecenia polecamy formularz kontaktowy.

Sprecyzowanie oczekiwań na podstawie briefu

Do potencjalnego klienta wysyłany jest brief z kilkoma pytaniami, na które odpowiedzi sprecyzują projekt i pozwolą na wykonanie prawidłowej kalkulacji.

Koszty

Klient otrzymuje pełną kalkulację łącznie z listą niezbędnych do zakupienia dodatków (szablony, komponenty, moduły, dodatki, inne skrypty).

Podpisanie umowy

Zawierana jest umowa w formie pisemnej. Umowa przesyłana jest pocztą oraz w dniu podpisania, zeskanowana emailem.

Opracowanie koncepcji

Wykonywana jest makieta strony na postawie której zaprojektowany zostanie szablon oraz struktura informacji.

Graficzny projekt wstępny

Do klienta wysyłany jest wstępny projekt graficzny, który jest dostosowywany do wymagań, specyfikacji.

Wdrożenie

Na serwerach firmy Pre Art udostępniona jest robocza wersja strony, która dostosowywana jest do specyfikacji.

Jeśli zlecenie dotyczyło projektu szablonu, jest on przygotowywany pod wybrany system CMS (Joomla, WordPress).

Testy

Przeprowadzane są testy funkcjonalności strony.

Publikacja

Strona zostaje przeniesiona na serwer docelowy (docelową domenę).  Strona konfigurowana jest pod kątem SEO/SEF/SECURITY.

 

 

 

 

mobile:  608 707 975      |     email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     |     Oferta     |    Formularz kontaktowy    |    Portfolio